B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Obec Tichá

Geograficky náleží obec Tichá do okresu Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Tichá je obec nacházející se nedaleko hradu Hukvaldy v podhůří Beskyd v Moravskoslezském kraji přiléhající k obci s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm, od něhož leží asi 3 km severně. Žije zde 1 783 obyvatel.

Na jihu je lemován mohutnou hradbou Moravskoslezských Beskyd, jimž vévodí Radhošť (1129 m).

Od Tichavské hůrky na západ se hory svažují až k Valašskému Meziříčí, směrem na východ se pak zvedají vyšší vrcholy Beskyd (Kněhyně, Stolová, Smrk).

Pohledu na Lysou horu jako nejvyšší vrchol (1324 m) však brání masív Ondřejníku (924 m), který tvoří východní rámec kotliny Tiché. Na severozápadě, průrvou mezi Kazničovem (615 m) a Lichnovskou hůrkou s Červeným kamenem (690 m), se naopak otevírá výhled na širou rovinu kolem Příbora, na obzoru lemovanou prvními pahorky Oderských vrchů. Mezi svahy a kopci jsou zde rozloženi nejbližší sousedé Tiché - na jihu Frenštát pod Radhoštěm s Trojanovicemi, na východě Kunčice pod Ondřejníkem, odkud přitéká do katastru Tichávka, na severu Kozlovice a Mniší, na západě Vlčovice, ke kterým Tichávka směřuje a na jihozápadě Lichnov.

Snad proto, že okolní hory a kopce bránily přístupu silných větrů a bylo zde tišeji než jinde, dostala Tichá svůj název. Podle jiné, obecněji rozšířené teorie, byl však její název odvozen od tiše plynoucího potoka Tichávky.

 

Klimatické podmínky

Geografická poloha a geomorfologická stavba sledovaného území určuje základní rysy klimatu. Tiché, ležící v oblasti přechodu mezi oceánským a vnitrozemským podnebím a má vyrovnané vlivy pevninského a oceánského podnebí. Klimatické podmínky jsou ovlivňovány rozsáhlým horským masivem Beskyd a jeho směrem napříč větrům, které přinášejí srážky. Tichá, jako součást území okresu Nový Jičín, leží na návětrné straně Beskyd, která ovšem ohrožuje lidská sídla letními povodněmi z přívalových srážek nebo jarními záplavami z tajícího sněhu z jejich vrcholků.

Sesuvy půdy

Na území obce se nacházejí plošná reálná i potencionální sesuvná území, která jsou vyznačena podle aktuálních podkladů České geologické služby – GEOFOND, která zasahují i do části zastavěného území.

Nová stavba se do sesuvných území nenavrhuje. Při dostavbách nebo při změnách staveb a stavebních úpravách bude nutno před jejich zahájením provést geologický průzkum stability území za účelem stanovení podmínek pro ochranu a zajištění staveb před negativními důsledky případného sesuvu jak nové stavby tak stávající.