E.7. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů kategorie C. Obsahují především informace o umístění profilu a vodní stavy odpovídající jednotlivým stupňům povodňové aktivity.

 

Hlásný profil kategorie C : HP C55 - Tichá - Tichávka

                                                  HP C1 - Frenštát p.Radhoštěm - Lubina

                                                  HP C2 - Frenštát p.Radhoštěm - Lomná

 


Jsou vybaveny elektronickým snímačem stavů hladin s dálkovým přenosem informací, zasílání varovné SMS a limnigrafickou latí.

Rozhodný hlásný profil HP C55 - Tichá - Tichávka