Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Povodí Odry, s.p. ředitelství podniku, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava

Tel.: 596 657 111, Fax: 596 612 666       www.pod.cz                  

generální ředitel: Ing. Jiří Pagáč tel.: 596 612 880; technický ředitel: Ing. Petr Březina tel.: 596 611 967

útvar VHD: Ing. Vladimír Zdráhal tel.: 596 657 240, e-mail: vladimir.zdrahal@pod.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava - tel.: 596 612 222

Přímý výkon správy toků: Povodí Odry, s. p. - závod 1 Opava, provoz Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava

ředitel závodu: Ing. Jiří Tkáč, e-mail: opa_reditel.sekretariat@pod.cz

tel.: 596 657 511, fax: 596 657 500, e-mail: zavod.op@pod.cz

Nepřímý, ale související výkon správy toků: Povodí Odry, s.p. - závod Opava, VHP Skotnice

Na Dolách 81, Skotnice 742 59, tel.: 556 723 607, fax: 556 723 606


Lesy České republiky, s. p. - správa toků oblast povodí Odry

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové - ředitelství podniku,

tel: 956 999 111, web: lesycr.cz                                                                      

Přímý výkon správy toků: Lesy ČR s.p. správa toků - oblast povodí Odry, 738 01 Frýdek-Místek

Nádražní 2811, Frýdek-Místek 738 01, Tel: 956 951 210, web: lesycr.cz

Ing. Miroslav Kahánek – vedoucí správce toků, tel: 724 523 966, 724 525 130 mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz

Příslušný správce toků:

Mgr. Martin Schönwälder, tel.: 956 951 218, mob: 725 257 574;

e-mail: martin.schonwalder@lesycr.cz


Vodoprávní úřad – MÚ Frenštát pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí Náměstí Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

RNDr. Eva Spurná,   vedoucí odboru, tel.: 556 833 240, e-mail: eva.spurna@mufrenstat.cz

Ing. Eva Traganová, zástupce vedoucího odboru, ochrana přírody, tel.: 556 833 244, e-mail: eva.traganova@mufrenstat.cz

Hana Smělá,              Vodní hospodářství - ČOV, kanalizace, tel.: 556 833 241, e-mail: hana.smela@mufrenstat.cz

Eva Holubová,          Vodní hospodářství - studny, vodovody, tel.: 556 833 242, e-mail: eva.holubova@mufrenstat.cz


Český hydrometerologický ústav

ČHMÚ Praha, Na Šabatce 2050/17

143 06 Praha 412-Komořany

ústředna: 244 03 1111

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Oddělení hydrologie

K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba

Tel: 596 900 237