Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní komunikace III/4848 směr Frenštát pod Radhoštěm. Kritická je rovněž komunikace III. třídy III/4864 a III/48310 lemující Tichávku směrem na Kunčice pod Ondřejníkem.


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů Policie ČR na navrhované objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP obce Tichá v POVIS

Id. Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Natočení značky Poloha
705 Tichá - centrum - silnice III/4848 Frenštát p/R – Kunčice – Frýdlant – F-M J mapa
707 Tichá - intravilán Frenštát p/R – Kunčice a MK S mapa

 

 

 

 


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.

Přehled dopravních omezení v dPP obce Tichá v POVIS

Id.

Název omezení             

Popis omezení                                                                     

Vodní tok                                 

ř. km        

Poloha

1701 Tichá - intravilán Možnost zaplavení st. silnice III/4864 a III/48310 téměř v celém intravilánu obce Tichá
Tichávka (201280000100)
  mapa
1702 Tichá - centrum Možnost zaplavení st. silnice III/4848 v centru obce Tichá Tichávka (201280000100) 4.4 mapa
3965 Zákaz vjezdu Při povodních navodním toku Tichávka dojde k zneprůjezdnění hlavní páteřní komunikace III/4848 Tichávka (201280000100) 6.5 mapa
3966 Zaplavení páteřní silnice III/4848 Zákaz vjezdu na silnici III/4848 Tichávka (201280000100) 5.85 mapa
3967 Zákaz vjezdu na silnici III/4848 Při povodních na vodním toku Tichávka dojde k zneprůjezdnění hlavní páteřní komunikace III/4848 Tichávka (201280000100) 5.75 mapa 
3968 Zákaz vjezdu přes most č. 4848-19 Při povodních na vodním toku Tichávka dojde k zneprůjezdnění mostu směr Frenštát p. Radhoštěm Tichávka (201280000100) 4.72 mapa 
3969 Zákaz vjezdu na silnici III/4648 Při povodních na vodním toku Tichávka dojde k zneprůjezdnění hlavní páteřní komunikace III/4868 Tichávka (201280000100) 1.65  mapa

Hlavní komunikace Frenštát pod Radhoštěm - Tichá - Kunčice pod Ondřejníkem