Hladinoměry

Vodočty kategorie C

Nad zástavbou katastru obce Tichá se nenachází na rozhodném vodním toku - Tichávka - žádný hlásný profil !

Hlásný profil kategorie C se nachází až za obcí po toku Tichávky v obci Tichá, a může jako nouzové řešení sloužit k elektronickému měření hladin na Tichávce i pro Kunčice !

ID HP C POVIS

Stav hladiny graf měření

  on-line

Vodní tok ř.km SPA    I. SPA   II. SPA  III.       evidenční list        poloha
OBC598356_01 HP C1 KPO Tichávka 12,128 70 80 90 ev.li HP C1 KPO Kunčice
OBC598356_02 HP C2 KPO Tichávka  9,355  80  110  140  ev.li HP C2 KPO  Kunčice
OBC598356_03 HP C3 KPO Tichávka  8,763  90  120  150  ev.li HP C3 KPO  Kunčice

OBC599956_1

POD_55

HP C 55 Tichá Tichávka 4,487 140 180 220

ev.li HP C 55 Tichá

Automatický hladinoměr se nachází v obci Tichá naproti ZŠ na levém břehu toku Tichávka. Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí. Vývoj stavu hladiny v hlásníém profilu sleduje povodňový orgán obce Tichá. O vývoji stavu hladiny v hlásném profilu informuje povodňový orgán obce Kunčice a ORP Kopřivnice.

Tichá
KOP_C1 HP C1 Lubina Lubina 29,466  60  100 140 ev.li HP C1 Lubina Frenštát pod Radhoštěm
KOP_C2 HP C2 Lomná Lomná 1,110 70 110 170 ev.li HP C2 Lomná Frenštát pod Radhoštěm

Hladinoměry přiřazené k dPP obce Tichá v POVIS