Historické povodně


Území katastru obce Tichá na Moravě trpí povodněmi z místního potoka Tichávky a Rakovce. Rozsáhlé svodné území svahů Beskyd je charakteristické rychlým náběhem povodní z letních přívalových dešťů, hor, které se svažují do nížinné zvlněné roviny Frenštátu pod Radhoštěm. Obec je ohrožována také jarním táním sněhové pokrývky doprovázenou srážkami.

Typy povodní a historické povodně

V Tiché se vyskytovaly a vyskytují povodně.

U Q100 vybřežuje potok Tichávka do zástavby obce ve svých inundacích na obou březích.

Kromě zástavby lidských sídel, pozemků, sklepních prostor a garáží, leží v inundaci potoka Tichávky také řada firem, jejichž provozy mohou být Q100 ohroženy nebo dokonce samy mohou ohrožovat zástavbu v centru obce.

1997 - červenec, největší povodně na Moravě

Zpráva o povodni 2009 - ČHMÚ

2011 - ničivé povodně zasáhly obec Tichou a způsobily značné škody

Povodně na Kopřivnicku

Sesuvy půdy

V západní části katastru Tiché v blízkosti Tichavské hůrky (542 m) se vyskytují ohrožující sesuvy půdy z prudkých svahů ke korytu Tichávky, hlavně za situace podmáčení půdy a svahových stoků. Příčinami jsou půdní eroze a trhliny jakož i zvýšení hladiny podzemní vody v inundaci Tiché.