Místa omezující odtokové poměry (MOOP)

MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY OBCE TICHÁ

i

Id.

POVIS

Vodní tok

Od [ř.km]

Do [ř.km]

Název

Umístění

Popis omezení

Poloha

1 12831 Tichávka 1.4 1.4 most MK koryto, břehy Možnost ucpání mostu naplaveninami a následný rozliv do okolí  mapa
2 12830 Tichávka 1.7 1.7 most MK koryto, břehy Možnost ucpání mostu naplaveninami a následný rozliv do okolí  mapa
3 12829 Tichávka 1.9 1.9 most MK koryto, břehy Možnost ucpání mostu naplaveninami a následný rozliv do okolí  mapa
4 12828 Tichávka 2.25  2.25 most silnice III/4364 koryto, břehy Možnost ucpání mostu naplaveninami a následný rozliv do okolí  mapa
5 12827 Tichávka 2.9   2.9 most MK koryto, břehy Možnost ucpání mostu naplaveninami a následný rozliv do okolí  mapa
6 12826 Tichávka 3.05  3.05 lávka pro pěší koryto, břehy Možnost ucpání průtočného profilu lávky naplaveninami a následný rozliv do okolí mapa
7 12825 Tichávka 3.39  3.39 most MK koryto, břehy Možnost ucpání mostu naplaveninami a následný rozliv do okolí  mapa
8 12824 Tichávka 4.05  4.05 most MK koryto, břehy Možnost ucpání mostu naplaveninami a následný rozliv do okolí  mapa
9 12823 Tichávka 4.4.  4.4 lávka pro pěší koryto, břehy  Možnost ucpání průtočného profilu lávky naplaveninami a následný rozliv do okolí  mapa
10 12822 Tichávka 4.49  4.49 most silnice III/4848 koryto, břehy  Možnost ucpání mostu naplaveninami a následný rozliv do okolí  mapa
11 12821 Tichávka 5.47  5.47 most MK koryto, břehy  Možnost ucpání mostu naplaveninami a následný rozliv do okolí  mapa
12 12820 Tichávka 5.7  5.7 most MK koryto, břehy  Možnost ucpání mostu naplaveninami a následný rozliv do okolí  mapa
13 12819 Tichávka 6.22  6.22 most MK  koryto, břehy Možnost ucpání mostu naplaveninami a následný rozliv do okolí  mapa
14 12818 Tichávka  6.44 6.44 most MK  koryto, břehy Možnost ucpání mostu naplaveninami a následný rozliv do okolí   mapa
15 12817 Tichávka 6.84  6.84 most MK koryto, břehy  Možnost ucpání mostu naplaveninami a následný rozliv do okolí  mapa

 

Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Tichá

 

Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Tichá