Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce Tichá

kapitola MONITORING HLADINOMĚRY

Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce je hlásný profil.kategorie C

OBC599956_1      HP C55    POD_55  ve správě Povodí Odry s.p.

Tento profil je umístěn v centrální části obce Tichá a poskytuje relativně dostatečnou dobu pro aktivaci povodňové komise obce a varování obyvatelstvu před povodní.

Název HP, ID tok Pol. ř.km úsek platnosti SPA I. SPA II. SPA III. SPA
stav
[cm]
stav
[cm]
stav
[cm]

OBC599956_1         HP C 55  POD 55

Tichávka

4.487

celá obec Tichá podél Tichávky

140

180

220

KOP_C1 HP C1 Lubina 24.466 katastr obce  60 100 140
KOP_C2 HP C2 Lomná 1.110 katastr obce  70 110 170

rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce je hlásný profil

OBC599956_1      HP C55 Tichávka – Tichá

 

Srážkoměrné stanice

Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Tichá jsou na webovou aplikaci dPP TIC zařazeny:

kapitola MONITORING SRÁŽKOMĚRY

Poř. Id. sráž. stanice Název stanice Provozovatel Obec
1 POD_TICH KS Tichá Povodí Odry, s.p.   Tichá 
2 CHMU_20706836   SRS - Frenštát pod Radhoštěm ČHMÚ  Frenštát pod Radhoštěm
3 POD_VLCO  KS - Vlčovice Povodí Odry, s.p.   Vlčovice 

 


Hlásné profily a srážkoměrné stanice Tichá  v POVIS