Popis správního území obce Tichá


Obec Tichá, Tichá 1, 742 74 Tichá

tel: 556 858 128

web: www.ticha.cz; obecni.urad@ticha.cz

Obec Tichá spadá pod ORP Frenštát pod Radhoštěm a je součástí okresu Nový Jičín v Moravskoslezském kraji.

Základní sídelní jednotky: (i) Tichá, (ii) Žuchov - část přiléhající k Frenštátu pod Radhoštěm na pravém břehu Bystrého potoku, (iii) Pružinky - část přiléhající k Mniší okolo Lubinky, (iv) Nivy - část přiléhající k Frenštátu pod Radhoštěm.

Geografické souřadnice katastru:               49°34′12″ s. š.  18°13′17″ v. d.

Nadmořská výška:                                        355 m n. m.

Výškový systém výškopisných údajů :         Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Rozloha katastrálního území:                      16,42 km2

Počet obyvatel obce:                                  1 785

  • děti do 14 - ti let                         302

  • ekonomicky aktivní                 1 059

  • ekonomicky neaktivní                424

Zásobování vodou a energiemi

V obci je vybudován veřejný vodovod, kanalizace a ČOV. Vodovod je ve správě SmVaK Ostrava.

Obec je plynofikovaná a elektrifikovaná.

Nouzové zásobování vodou

Dovoz cisteren:

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - dispečink - poruchy tel. 800 292 300
 

Kanalizace

V obci Tichá je na části obce vybudovaná soustavná síť kombinované kanalizace - viz územní plán. Zbytek obce zatím využívá vlastní odpadní septiky.

Tichá - regionální informační servis